JEN Logo

Junior Enterprise Norway

NO967648469

Om oss

JEN er en paraplyorganisasjon for StudConsult AS. JEN er en formalitet som skal sørge for at StudConsult kan fortsette drift etter at nåværende ansatte / ledere sier opp jobben, og at ingen skal ta ut utbytte etc. av selskapet.

FORMÅL

Formålet til stiftelsen er å eie selskaper som yter profesjonell konsulent-virksomhet slik at:

Studenter får anledning til å praktisere sine faglige kunnskaper i næringslivet.
Studenter fra ulike skoler i størst mulig grad får samarbeide tverrfaglig.
Studenter kan knytte kontakter i næringslivet gjennom en jobbsituasjon.
KONTAKT
Nydalsveien 37, 0484 Oslo v/ JEN Junior Enterprise Norway
leder@studconsult.no


Ønsker du å starte opp StudConsult på din Campus? Ta kontakt!